SHRI HITTANTRA NYAS - TEAM

Patron Saints : Mahant Shri Ladlisharan
Shri Gyananand Swami
Shri Shrivats Goswami
Shri A.S.Vigyanacharya
Founder and President : Shrihitkinkar SewakSharan
Vice President : Shri Ashokanand
Secretary : Dr. Berindam Gunakar
Treasurer : CA Radhamohan Khandelwal
Trustee : Shri Laxminarayan Paliwal
Shri Surendra Kumar Saffad
Ms Anuradha Gupta
Sewa Samooh : Shri Anurag Ranjan Goswami
Shri Rameshwar Soni
Shri Omprakash Dube
Shri Kanhaiya Lal Sharma
Shri Vijendra Kumar Jalan
 
HUMAN SANCTUARY INSTITUTE
Chairman : Shrihitkinkar Sewak Sharan
Director : Dr. Berindam Gunakar